Com funciona?

Per a les empreses:

  1. Registrar-se com a empresa a la pàgina web
  2. Introduir les dades indentificatives de l’empresa.
  3. Es rebrà una confirmació de la sol·licitud d’alta a la borsa de treball que permetrà l’accés a la intranet d’empreses.
  4. Entrar a la intranet d’empreses des de la qual es podrà:

   a. Modificar les dades introduïdes al "Perfil empresa"
   b. Cercar ofertes laborals
   c. Crear ofertes, registre de les ofertes creades, modificar el seu estat, veure els candidats inscrits a cada oferta... Abans de crear una oferta, podeu fer-li un cop d'ull dins l'apartat de Consells per les empreses, a la Guia de redacció d'ofertes per empreses.
   d. Cercar candidats

   e. Donar-se de baixa                                                                                                                                      

Per als candidats:

  1. Registrar-se com a candidat a la web
  2. Introduir el currículum omplint els apartats de dades personals, acadèmiques i professionals.
  3. Es rebrà una confirmació de la sol·licitud d’alta a la borsa de treball que permetrà l’accés a la intranet dels candidats.
  4. Entrar a la intranet dels candidats des de la qual es podrà:

   a. Modificar les dades introduïdes
   b. Cercar ofertes laborals
   c. Inscriure’s en ofertes d’interès
   d. Donar-se de baixa